Informační sdělení dle zákona č. 468/2011 Sb (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na směrnici Rady EU 2016/679 o ochraně osobních
údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:

Karel Andrejsek
Havlíčkova 428, 513 01 Semily
IČ: 13237217
DIČ: CZ530901054

Internetový obchod: www.obklady-semily.cz

 1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu,
  při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího
  Karel Andrejsek o změně ve svých osobních údajích.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností
  z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 3. Prodávající Karel Andrejsek zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto
  osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační
  číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související
  se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:
  a) plnění práv a povinností prodávajícího Karel Andrejsek ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu
  práva a zájmů prodávajícího Karel Andrejsek (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
  b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího Karel Andrejsek.
 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající Karel Andrejsek provádí zpracování jeho osobních
  údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem
  může:
  - požádat prodávajícího Karel Andrejsek nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající Karel Andrejsek odstranil takto vzniklý stav.
  Nevyhoví-li prodávající Karel Andrejsek žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
  údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě
  osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
  předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
  podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních
  údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den
  poskytnutí souhlasu prodávajícímu Karel Andrejsek.

Soubory ke stažení

Cookies (Stáhnout)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (Stáhnout)